nr.3 - 2000 Ut p tur

Ut på tur

I juni gikk turen til Sandefjord, et tradisjonsrikt sted for avholdelse av den årlige norske NDT-konferanse. Og det ble en god, tradisjonell konferanse, uten jubileer av formell art å feire (med unntak av Ottar Rustads dobbeltjubileum, som er behørig beskrevet i forrige utgave av NDT Informasjon).

Det var stort sett gode foredrag, - og til dels heftig meningsutvekslinger etter Kurt Oddekalvs noe springende presentasjon av lemfeldig omgang med strålevern og elektromagnetiske lover.

Mer ro til sjelen og ettertanke bragte Guttorm Fløistads ’Om å kunne mer enn man kan’. Presentasjonen var viet hele mandag ettermiddag, men fant et meget lydhørt publikum.

Det sosiale konferanseliv var ellers preget av turen til Strömstad med Agfa og Hartmann som vert, årsmiddagen på søndag, - og de tradisjonelle suiter. De siste kanskje med et skifte av preferanse for vertskap, - og et tyngdepunkt for aktivitet. Holger Teknologi presenterte et sanghefte på 42 sider, med akkompagnement, som ble vel mottatt. Noe moderasjon er å spore i ekstrovert eksponering sammenlignet med tidligere mer eksessive utfoldelser ved norske NDT-konferanser.

Verd å merke seg er at relativt få fant turen til Sandefjord, 76 i alt i.h.t. redaktørens noteringer, og at NDT-Foreningen dermed får et underskudd på arrangementet (se også senere bemerkninger og referat fra årsmøtet).

Verd å merke seg er også at Peer Dalberg tok turen ut av foreningens styre etter 12 års meget aktiv, energisk og positiv innsats. Han vil dog forbli i sekretariatet. Grethe L. Stokke ble innvalgt som nytt varamedlem til styret og Arve Hovland rykket opp som nytt styremedlem.

Etter konferansen dro mange av oss på sommerferietur, - og det har vi forhåpentligvis hatt godt av, - ferieturvær, - eller ikke.

Så kom turen til den normale arbeidsdag. For noen til togakslinger som knekker, eller kan knekke, og krever nitidig oppfølging. Andre kom til oppgaver som å vurdere hvorvidt et ultralyd ’phased array’ system (et mulig tema for en fremtidige utgave av NDT Informasjon) er egnet til å kontrollere rundsømmene på verdens dypeste løpende rørleding under legging (Bluestream over / under Svartehavet), eller ikke. For andre igjen gikk turen til en mer eller mindre sikker NDT arbeidsdag i norsk offshore og annen industri.

Arbeidsdagen har krevet at redaktøren av NDT Informasjon nå er på ukentlig tur (d.v.s. pendler) til Italia. Det har gått ut over utgivelsen av dette nummer av NDT Informasjon, som var planlagt til september. Redaksjonen beklager den sene utgivelse.

NDT Informasjon byr denne gang på reportasje fra konferansen i Sandefjord, litt smånytt og produktnytt, noe om standardisering, en Back to Basics artikkel relatert til valg av penetrant og noen Nivå 2 spørsmål. Det tradisjonelle kryssord må dog utstå, p.g.a. manglende tilgjengelige NDT kryssordforfattere.

Spennende ting er på gang relatert til NDT-foreningens mulige samarbeide med Norsk Sveiseteknisk Forbund og Norsk Teknologisenter, men det temaet får vi ta opp ved en senere anledning.

Noen av oss tok også turen til Roma i anledning den 15. Verdenskonferanse i NDT. 30 - 40 nordmenn tok del, som er et relativt stort antall, men kun to foredrag, av 663, ble presentert med norsk deltagelse. Dette er et skuffende lavt tall. Våre kollegaer i Finland, Danmark og Sverige hadde minst 10 presentasjoner hver. Måtte det bli bedre i Montreal (verdenskonferanse 2004) og Barcelona (europeisk konferanse 2002). Norsk NDT har sannelig mer å vise frem enn vist i Roma. NDT-foreningen og CorrOcean var de eneste norske som viste seg frem med ’stands’ på utstillingen. Utførlig referat fra konferansen følger i neste nummer av NDT Informasjon.

Foredragene fra Roma-konferansen er tilgjengelig på CD hos styremedlemmene i NDT-forneingen, så ta kontakt med en av Roma-turistene eller sekretariatet i foreningen, hvis det er noe du er spesielt interessert i. Informasjon finnes også på www.ndt.net.

Nå forestår turen til Nivå 3 Seminaret 2000. Vel møtt i Oslo 7. - 8. november. Hovedtemaene er brukererfaring med NS-EN 473 Nordtest og akkreditering av NDT-bedrifter i.h.t. EN 45001. Den foreløpige påmelding til Nivå 3 Seminaret er nesten like høy som deltagelsen på årets NDT-konferanse, noe som bør gi NDT-foreningens styre ettertanke m.h.p. fremtidige arrangement. Arbeidsforholdene / lokalitetene er vanligvis også noe mer kummerlig enn under de årlige konferanser.

Neste år går turen til Bergen for den årlige konferanse. Det foreløpige program indikerer en minneverdig tur. Vi møtes i Bergen 10. - 12. juni 2000.

Og, - innimellom, ta turen til www.ndt.no.

Vi ’sees’ i neste nummer av NDT Informasjon, en gang rundt førstkommende årsskifte.

 

 

 

 

Bladet distribueres fritt til alle våre medlemmer.

Hvis du er interessert så meld deg inn via vårt sekretariat.