nr.3 - 2000 Presidenten har ordet

Presidenten har ordet

Høsten er definitivt over oss. Vi har bak oss en lang og fin sommer, selv om ikke alle vil være fornøyd med sommerens tilbud av vær. Uansett vær har vi forhåpentligvis alle hatt anledning til å samle inspirasjon og krefter til å ta fatt på høstens gjøremål og utfordringer.

I vår bransje fortsetter motvinden og det gir jo hver og en ekstra utfordring. De store forandringene som skjer på eiersiden I en del av industrien kan vi ikke påvirke. Utfordringene blir å konsentrere seg om faget NDT og utviklingen av det.

I Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving forsøker vi etter beste evne å stimulere til faglig utvikling. I løpet av høsten vil to arrangementer komme I fokus.

Verdenskonferansen i NDT som arrangeres I Roma i tiden 15.-20. Oktober blir i så måte viktig. Ikke alle får naturlig nok anledning til å reise. Vi som er så heldige å få delta vil imidlertid etter beste evne formidle inntrykk og nye trender til resten av medlemmene våre via NDT Informasjon og kanskje andre kanaler.

Vår andre viktige begivenhet er Nivå 3-seminaret som finner sted.

Seminaret vil konsentrere seg om to hovedtemaer:

1. Brukererfaringer med sertifiseringsordningen NS-EN 473 Nordtest

2. Akkreditering av NDT-bedrifter I henhold til EN 45001.

Vi håper dette er tema som vekker interesse og håper på stor deltakelse av engasjerte medlemmer.

Til slutt vil jeg gjenta oppfordringen om å ta kontakt med styret eller sekretariatet hvis du har gode ideer eller konstruktiv kritikk til foreningens gjøremål og aktiviteter.

Vøyenenga, september 2000.

Steinar Hellum


President

 

 

 

Bladet distribueres fritt til alle våre medlemmer.

Hvis du er interessert så meld deg inn via vårt sekretariat.