nr.3 - 2000 NDT Konferansen 2000

NDT Konferansen 2000

Sandefjord 4. – 6. juni 2000

Rune Kristiansen og Arve Hovland

Mandag

morgen var det klart for start på konferansens første foredrag. Først ut var Tor Wøhni fra Statens strålevern som tok for seg "Nytt regelverk for industriell radiografi". Her ble det i korte trekk gjort rede for nye krav til avsperring, krav til hjelpemann og tekniske krav til utstyr som benyttes. Neste foredragsholder var Kurt Oddekalv fra Norges Miljøvernforbund. Oddekalv startet innlegget med å definere hotellet som et "dritthotell" da vann til foredragsholdere ble servert i plastbeger istedenfor i glass. Videre fortsatte Oddekalv å med kritisere strålevernet og myndighetene for ikke å ivareta sikkerheten godt nok for personell som arbeider med radiografi. Videre beskyldte Oddekalv en av leverandørene i markedet for å levere piratutstyr til isotopbeholdere. Foredraget var nok kontroversielt og provoserende for enkelte, men det manglet ikke på humor.

 

 

 

Bladet distribueres fritt til alle våre medlemmer

Etter konferansens første pause med besøk på utstillingen fortalte Svein Winther fra SINTEF Materialteknologi om optisk NDT. Temaene var blant annet optiske metoder basert på kombinasjon av laser/video-teknologi og teknikker der fiberoptiske sensorer benyttes.

Winther’s foredrag ble fulgt opp av Dacon ved Knut Glorvigen. Dette ble en forelesning i bruk og misbruk av videoinspeksjon samt en grundig innføring i tekniske detaljer for utstyret som benyttes.

Guttorm Fløystad som hadde lovet å snakke om "Å kunne mer enn man kan" vil nok av mange bli husket som foredragenes høydepunkt under årets konferanse. Fløistad engasjerte salen ved å omhandle den "menneskelige" siden av en arbeidssituasjon.

Tirsdag

en startet med et foredrag av Petter Østby fra Agfa som fortalte om Teleradiologi. Dette omhandlet hvordan medisinske røntgenbilder kan sendes mellom ulike avdelinger/sykehus for å bli bedømt av leger og spesialister. Da Østby måtte avbryte etter endt foredrag grunnet reise til Bergen ble spørsmål besvart av Steinar Hellum fra Agfa.

Eneste "utenlandske" foredragsholder i år var Åke Petterson fra STK Intertest AB. Petterson tok for seg "Driftserfaringer med prøving av austenittiske materialer". Temaer som driftsinduserte feiltyper, inndeling i kontrollgrupper og aksepterbare feil ved fortsatt drift ble belyst. Det ble også snakket om prosedyrer for aksept test samt kvalifisering av inspeksjonsmetode.

Eurocert ved Tor Bernt Sunde hadde "Etikk og NDT. Tilbaketrekning av sertifikater" som hovedtekst på sitt foredrag. Her ble det omhandlet etiske og moralske krav som stilles til en NDT operatør samt muligheter for å frata sertifikater ved grove tilfeller av brudd på etiske normer.

Etterpå fortalte Ottar Rustad om "NDT i 50 år". Ottar fortalte med stor grad innlevelse og humor og ettersom Ottar fortsatt er "still going strong" bør alle verdier for helsefarlige stråledoser multipliseres med 3 (minst).

Peer Dalberg fra CorrOcean var stand inn for Tor Fauske fra Statoil som skulle snakke om "metodekvalifisering av ultralydteknikker for Troll A hoveddekksramme". Dalberg omhandlet temaer som utførelse av prøveobjekter, utvikling og utarbeidelse av prosedyrer samt resultat av blindtester før det avslutningsvis ble redegjort for deteksjonsgrenser og bruk av resultatene i inspeksjonsplanleggingen.

Veritas var også i år representert som foredragsholdere. I Sandefjord var temaet "Inspeksjon av taubaner og magnetinduktiv prøving av ståltau" ved Bjørn Norberg. Her ble det redegjort for historikk bak dagens krav og lovgivning. Etterpå ble det gitt en gjennomgang av prøvingsprinsipper samt tolkning og kassasjonskriterier. Det ble også opplyst om krav til utstyr/personell og metodens begrensning.

Siste foredrag ved årets konferanse ble holdt av redaktør Olav Førli og omhandlet "NDT.no - foreningens ansikt på Internett". Status pr. i dag ble gjennomgått og planer for fremtiden ble skissert.

Det hele ble avsluttet av president Steinar Hellum som benyttet anledningen til å takke Peer Dalberg for en lang, og ikke minst solid og flott innsats gjennom mange år i styret. Reidar Syvertsen fylte 60 år ved årets konferanse og ble selvfølgelig også gratulert med dagen.

 

Referentene har i år valgt å holde en strengt faglig linje. Selvsagt var det i år også årsmøte på søndag etterfulgt av smakfull årsmiddag bestående av kald laks, rensdyrstek og isbombe med ledsagende viner sponset av Holger og Kodak. Middagen ble utmerket dirigert av presidenten selv, Steinar Hellum. På mandag var det utflukt til Strømstad og om kveldene møttes man i de små suiter til faglige diskusjoner, litt lettere konversasjon og allsang. Utstillingen, med i alt 10 utstillere, viste de siste nyheter innen NDT utstyr.