nr.3 - 2000 Nytt styremedlem

Nytt styremedlem

Grethe L. Stokke ble innvalgt som nytt varamedlem til styret i NDT-foreningen under årsmøtet 4. juni 2000.

Grethe er daglig leder av OMP-ITEC i Tønsberg, men har ingen NDT sertifikater, og hverken mann eller barn, men båt. Hun er svært glad i sjølivet.

Ellers kan vi fortelle at hun har vært redaktør for Blindforbundets lydavis de siste 25 år.

Vi gratulerer med det nye verv!

 

 

Bladet distribueres fritt til alle våre medlemmer.