nr.3 - 2000 NTS komité K-58

NTS komité K-58

Standardiseringsarbeid innen NDT

Statusrapport fra komitéen v/Peer Dalberg

Generelt

Komitéen har i år 2000 fortsatt arbeidet med til å oversette flere nye EN-standarder innen NDT til norsk. Responsen fra dere brukere er at vi trenger standardene oversatt til norsk.

K 58 komitéen pr idag:

Sverre Eriksen, NTS, sekretær
Peer Dalberg (formann), CorrOcean, Robit Training
Jonny Hammersland, AGR Emi Team
Arve Hovland, Kværner Oil & Gas
Ørnulf Kiserud, Røntgenkontrollen
Tom Snipstad, Nammo Raufoss

CEN /TC 121 SC 5B (NDT Sveis) og CEN /TC138 (Generell NDT)

Flere og flere Europa-standarder (EN) er nå utgitt som Norsk Standard med både engelsk og norsk tekst. Status er:

1) NS-EN 970 Visuell Inspeksjon.
Ferdig oversatt og utgitt.

2) NS-EN 444 Generelle prinsipper for radiografiprøving
Ferdig oversatt og utgitt.

3) NS-EN 12517 Radiografisk prøving av sveis.
Akseptkriterier.
Ferdig oversatt og utgitt.

4) NS-EN 1290 Magnetpulverprøving av sveis.
Ferdig oversatt og utgitt.

5) NS-EN 1291 Magnetpulverprøving av sveis.
Akseptkriterier.
Ferdig oversatt og utgitt.

6) NS-EN 1289 Penetrantprøving av sveis.
Akseptkriterier.
Ferdig oversatt og utgitt.

7) NS-EN 1435 Radiografiprøving av sveiseforbindelser
Ferdig oversatt og utgitt.

8) NS-EN 571-1 Penetrantprøving.
Generelle prinsipper.
Ferdig oversatt og utgitt.

9) NS-EN 1714 Ultralydprøving av sveiseforbindelser.
Ferdig oversatt og utgitt.

10) NS-EN 1712 Ultralydprøving av sveiseforbindelser.
Akseptkriterier.
Ferdig oversatt og utgitt.

11) NS-EN 1713 Ultralydprøving.
Karakterisering av uregelmessigheter i sveiser.
Ferdig oversatt. Utgis i nær fremtid.

12) NS-EN 1330-01 Terminologi.
Del.1: Liste over generelle termer
Ferdig oversatt. Utgis i nær fremtid.

13) NS-EN 1330-02 Terminologi.
Del.2: Termer for ikke-destruktive prøvingsmetoder
Ferdig oversatt. Utgis i nær fremtid.

14) EN 1711 Virvelstrømprøving av sveis
Ferdig oversatt. Bearbeiding av oversetting pågår.

15) NS-EN 1330-05 Terminologi.
Del.5: Termer for virvelstrømprøving
Ferdig oversatt. Bearbeiding av oversetting pågår.

16) EN 473 Personellsertifisering.
"prEN 473 Final Draft" er nå godkjent.
Vi begynner derfor oversetting umiddelbart.
Neste på prioritetslista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEN /TC 121 SC 5B (NDT Sveis), WG2 Ultralydprøving

Siden våren 1998 har NDT-foreningen (50% finansiering fra NTS for reiseutgifter) engasjert seg i CEN-komitén for ultralydprøving av sveiseforbindelser. Arbeidet i den komitéen konsenterer seg nå først og fremst om "ultralydprøving av austenittiske sveiseforbindelser". Vår oppgave er spesielt å ivareta Duplex-kvalitetens rolle i rustfrie sveiseforbindelser. Et forslag til standard er under utarbeidelse. NTS har bevilget kr. 4.500 for år 2000 i støtte til vårt arbeid i forbindelse med ett møte i København. NDT-foreningen bistår med samme beløp. Møtet ble avviklet i juni.

Revisjon av EN 473

prEN 473 Final Draft er nå sluttbehandet og godkjent. Vi bør ha standarden operativ i løpet av 1. halvår 2001.

 

 

Bladet distribueres fritt til alle våre medlemmer.

Hvis du er interessert så meld deg inn via vårt sekretariat.