Kontrollutvalget

 
I forbindelse med årsmøte 2010 ble det besluttet å opprette et etisk råd. Det ble valgt 3 medlemmer til det etiske utvalget av årsmøtet.

I forbindelse med årsmøte 2011, ble det besluttet å legge ned Etisk råd og erstatte det med et Kontrollutvalg.
Representantene for kontrollutvalget velges for 3 år.

Følgende personer er valgt som representanter til kontrollutvalget:


2017 - 2020

Bjørn Korsmo
bjkorsmo@online.no
Firma: Senior Inspection AS
Postboks 98
1701 Sarpsborg

Tlf: 913 24 821


2016 - 2019                                                 
Reidar Faugstad
refa@stmas.no
Kipleskaret 33
5179 Godvik
Tlf: 908 44 549
Stilling: Leder

Firma: STM Engineering
Nygårdsviken 1
5165 Laksevåg


2018 - 2021                                                
Bent Arild Aspeli
baspeli@technip.com
Risløkkveien 43
583 Oslo
Tlf: 95998794
Stilling: Nivå-3

Firma: Technip Norge AS
Kjørboveien 14 &16
1303 Sandvika