Styret i NDT foreningen

Foreningens styre skal bestå av 7 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er samlet (presidenten eller stedfortreder har dobbelt stemme ved stemmelikhet). Styret velges på årsmøte. Presidenten velges for 1 år, styremedlemmer for 2 år. Hvert år er 3 styremedlemmer på valg. Blant styrets medlemmer velges visepresident for 1 år.

Frem til neste årsmøte i Gøteborg i 2018 sitter følgende i styret:


President 2017 - 2018

Frode Hermansen
Applus RTD
                                                                                
frodherm@online.no
Telefon: 905 07 801Visepresident 2017 - 2019                                                         
Tor Harry Fauske
Wintershall Norge AS
Espehaugen 32
5258 Blomsterdalen
tor.fauske@wintershall.com
Telefon: 004790998358


Styremedlem 2017 - 2019                                                                                          
Steinar Hopland
FORCE Technology Norway AS
Mjåvannsvegen 79
4628 Kristiansand
stho@force.no
Telefon: 900 32 947

 

Styremedlem 2016 - 2018                                                                                        
Arild Lindkjenn
Forsvarets Logistikkorganisasjon
Postboks 10
2027 Kjeller
alindkjenn@mil.no
Telefon: 922 08 624


Styremedlem 2017 - 2019                                                                     
Ståle Thoen von Krogh
NDT Nordic
Åsveien 35
1369 Stabekk
stale.vonkrogh@ndtnordic.no
Telefon: 97100500Styremedlem 2016 - 2018                                                                                          
Vivian Solhaug
Grevlingveien 17
2840 Reinsvoll
vivian.solhaug@nammo.com
Telefon: 482 02 306Styremedlem 2016 - 2018                                                                                          
Odd Magne Rød
Pålavegen 37
5179 Godvik
oddmag@gmail.com
Telefon: 932 23 163