Norsk forening for ikke-destruktiv prøving

Operatøren er ofte den eneste som kan registrere feil og mangler før katastrofen inntreffer.

Om NDT

Hva er ikke-destruktiv prøving?

Ikke-destruktiv prøving betegner en rekke prøvemetoder som brukes for å påvise materialfeil, uten å redusere delens funksjonsevne eller fysiske egenskaper. Denne prøvingen kan utføres så vel i laboratorier som i verkstedmiljøer eller i friluft – visse tilfeller også mens den aktuelle delen er i bruk. Ikke destruktiv prøving benytter en rekke vitenskaper og teknologier, ofte i kombinasjoner, eksempelvis materialteknikk, fysikk, kjemi, elektronikk og mekanikk.

NDT Foreningen har lagt opp til en foreningsaktivitet noe utenom det vanlige ved å konsentrere virksomhet om få …

NDT Foreningen ledes av et styre valgt på årsmøtet. NDT Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet.

Gi støtte til et foreningsmiljø som jobber for å bevisstgjøre industri og samfunn hvor viktig NDT er for å sikre helse, miljø og sikkerhet.

Innmeldingsskjema fåes hos NDT foreningens sekretariat. Utfylt innmeldingsskjema sendes  NDT foreningens styre ved …

NDT foreningen ser det som en av sine hovedoppgaver å fremme NDT og tilhørende aktuelle områder som naturlig…

Vedtatt på konstituerende møte 11.april 1972.