Metoder / Ultralyd prøving (UT)

Ultralyd prøving (UT)

Måleprinsipp

Lydpulser i frekvenser fra 0,5-10MHz (vanligst) sendes inn i materialet og reflekteres fra f.eks. defekter.

Bruksområde

Metaller, kompositt, polyetylen etc.

Detekterer

Plane feil (bindefeil og sprekker)
Lamineringer
Volumetriske feil (slagg, porer)
Tykkelsesmålinger

Fordeler

Finner innesluttede feil i materialer
Finner inneslutninger i sveis
Finner lamineringer i materialer
Kan teste i til dels store dybder

Begrensninger

Krever opplæring og erfaring for å gi pålitelige resultater.
Referanse – standarder nødvendig for innstilling av instrumentet.
Austenittiske materialer krever mye av referansene for oppsett av utstyret
Begrenses av objektgeometrier

Nødvendig utrustning

Portabelt Instrument:
Vekt: 1 kg og oppover.
Batteri eller Nettdrift.

Mobil utrustning (her vist støpegods med søkerprobe og resulterende signal fra inneslutninger i materialet)

Stasjonær utrustning (immersjonsprøving).
Til dels stor inspeksjonshastighet og økt stabilitet i prøvingen
(her vist immersjonsprøving med objektet i vann)

Referansestandarder

Anvendes for å sette følsomheten på instrumentet i henhold til akseptkriteriene. Består ofte av sylinderboringer, flatbunnede hull, notcher etc.

Personalutdanning i hht. EN ISO 9712

Teoretisk utdanning:
– Nivå 1 40 timer
– Nivå 1 til 2 80 timer

Praktisk erfaring:

– Nivå 1 3 Mnd.
– Nivå 2 9 mnd.

HMS

Ingen kjente problemer.

Bilder