Metoder / Virvelstrøm prøving, Eddy Current (ET)

Virvelstrøm prøving, Eddy Current (ET)

Måleprinsipp

Elektromagnetisk felt indusert av en spole i inspeksjonsobjektet.

Bruksområde

Alle elektrisk ledende materialer.

Detekterer

Sprekker på og under overflaten.
Belegg tykkelses måling. (Maling etc.)
Materialidentifikasjon.
Kontroll av varmeskade.
Overvåkning av varmebehandling av metaller.
Måling av herdedyp.

Fordeler

Finner feil under malingsbelegg.
Stor følsomhet for små sprekker.
Umiddelbart inspeksjonsresultat.
Portabelt utstyr.
Søkeren behøver ikke være i kontakt med materialet.
Kun anvendbar i elektrisk ledende materialer.
Feiltyper som f,eks delaminering parallelt med overflaten vanskelig detekterbare.
Krever opplæring og erfaring for å gi pålitelige resultater.
Ru overflater kan påvirke resultatet.

Begrensninger

Standarder nødvendig for innstilling av instrumentet.
Begrenset inspeksjonsdybde.

Nødvendig utrustning

Portabelt Instrument:
Vekt: 1 kg og oppover.
Batteri eller Nettdrift.

Referansestandarder

Anvendes for å sette følsomheten på instrumentet i henhold til akseptkriteriene.

Personalutdanning i hht. EN ISO 9712

Teoretisk utdanning:
Nivå 1 40 timer
Nivå 1 til 2 40 timer

Praktisk erfaring:
Nivå 1 3 Mnd.
Nivå 2 9 mnd.

HMS

Ingen kjente problemer.

Bilder