NDT Info / Annonser og priser

Annonser og priser

NDT-informasjon utgis av NORSK forening for ikke-destruktiv prøving.
Adressen til sekretariatet: FORCE Technology, Mjåvannsvegen 79, 4628 Kristiansand S
Tlf sentralbord: 64 00 35 00
Tlf direkte: 64 00 37 69
E-post: sekretariat@ndt.no
Nettside: www.ndt.no

Ansvarlig redaktør:
Kristin Haug
E-post: redaktor@ndt.no

Redaksjonsråd:
Styret i NDT-foreningen

Sats, montasje og trykk:
Land Trykkeri AS
Heimskogen 24, 2870 Dokka

Opplag er 450

Annonsepriser:

1/2 side – farge kr.2.200,- eks. mva
1/1 side – farge kr. 3.750,- eks. mva