Metoder / Positiv Material Identifikasjon (PMI)

Positiv Material Identifikasjon (PMI)

Måleprinsipp

XRF, Røntgenfluorescens.

Bruksområde

Grunnmaterialer og sveis.

Detekterer

  • Materialets kjemiske sammensetning
  • Gir navn på legering

Fordeler

  • Rask identifikasjon av høylegerte materialer
  • Enkel i bruk
  • Portabelt utstyr
  • Ikke destruktiv

 

Begrensninger

  • Egner seg dårlig til lavlegerte materialer   (måler ikke karbon) og elementer som inneholder  < 0,1%
  • Overflateteknikk, maling etc. må fjernes

Nødvendig utrustning

Portabelt Instrument, isotop eller røntgenrør.

  • Vekt: 0,8 kg – 1,6 kg
  • Batteridrift

Referansestandarder

Anvendes som kontrollstandarder.

Personalutdanning i hht. EN ISO 9712

HMS

Instrumentet avgir radioaktiv stråling og skal være godkjent av statens strålevern for bruk i Norge.

Bruker skal godkjennes av statens strålevern.

Bilder