Metoder / Lekkasje prøving (LT)

Lekkasje prøving (LT)

Måleprinsipp

Lekkasje prøving er en felles betegnelse for en masse forskellige NDT (Non destructive testing) metoder / teknikker.

En utethet defineres som et fysisk hull der det igjennom dette kan strømme et medie.

En lekkasje er gjennomstrømningen av et medium gjennom en utethet.

Lekkasjehastighet er den mengde av mediet som strømmer gjennom utetheten per tidsenhet.

De mest anvendte lekasjesøkningsmetoder er:
Visuell kontroll, Penetrant test, Bobledetektorer, Vakuum box test, Trykprøvning, Trykfaldsprøvning, Krysskorrelation, Varmeledningsdetektion, Hydrogen test (Formiergas), Helium massespektometer, Akkustisk ultralyd lytteteknikk, Isotopteknikker,  Hvirvelstrøm, Termografi, Kjemiske detektorer.

Bruksområde

Metoden benyttes til å detektere utetheter. Enten ved en generell undersøkelse som sier noe om,
et emne er tet eller utet, eller ved direkte å påvise utethetens plasering og evt  måle lekasjehastigheten.

 

Metodene kan benyttes på mange forskellige emner f. eks:

Trykbeholdere, Kjeler, Rørsystemer, Varmevekslere, Kondensatorer, Lagertanker, Skibstanker, Kjøleanlegg, Gassanlegg, Trykluftsystemer, Vakuumsystemer, Skjulte rørsystemer i varmeanlegg, Beholdere/tanker, Bygningskonstruktioner mm., Nedgravede rørledninger, Isolering i hus, skorstener mm., Motorblokker, Pumper, Ventiler, Div. måleutstyr (tryktransducere, flowmålere mm.), og meget mere.

Detekterer

Avhengig av metoden kan lekkasjerater ned til
10-13 Pa · m3 / s detekteres. Dette svarer i grove trekk til et utslip av en luftboble på tre hundre år.

Fordeler

Avhengig af teknikken:

 

Kostnadseffektivt
Umiddelbart inspeksjonsresultat
Portabelt hjelpeutstyr

Begrensninger

Avhengig af teknikken:

Tilgjengelighet til inspeksjonsområde
Krever opplæring og erfaring for å gi pålitelige resultater
Overflatebeskaffenhet
Rengjøring prosess

Nødvendig utrustning

Avhengig af teknikken:

Såpevann, sporgasser, isotoper
Fotoutstyr til dokumentasjon

Referansestandarder

Personalutdanning i hht. EN ISO 9712

For å kunne gjennomføre en lekasjeprøvning på en god og sikker måte, kreves opplæring og sertifisering innen metoden. Gjeldende standard for sertifisering i Norge er NS-EN ISO 9712 / Nordtest.

 

Teoretisk utdanning:

Nivå 1:
– Grunnleggende kjennskap:  8 timer
– Trykkmetode:  14 timer
– Sporgas metode:  18 timer

Nivå 1 til 2:
– Grunnleggende kjennskap:16 timer
– Trykkmetode:  28 timer
– Sporgas metode:  36 timer

Praktisk erfaring:

Nivå 1:
– Totalt:     3 Mnd
– Trykkmetode:  2 Mnd
– Sporgas metode:  2 Mnd

Nivå 2:
– Grunnleggende kjennskap:9 Mnd
– Trykkmetode:  6 Mnd
– Sporgas  metode:  6 Mnd

HMS

Avhengig av metoden, for det meste normal verneutrusting for verkstedsindustrien.

Bilder