Metoder / Penetrant prøving (PT)

Penetrant prøving (PT)

Måleprinsipp

Penetrerende væske påføres overflaten, visuell vurdering eventuelt med optiske hjelpemidler for bedømme resultat. Normalt består prosessen i rengjøring, påføring av den penetrerende væsken (som skal virke fra få minutter til ½ timer) med påfølgende fjerning av overflødig penetrantvæske med videre fremkalling i form av at ett sugende pulver som påføres overflaten for å fremkalle samt for å visualisere eventuelle defekter. Metoden krever stor grad av nøyaktighet og renslighet.

Bruksområde

Alle materialer som ikke er sugende eller porøse

Detekterer

Sprekker som bryter overflaten
Andre feiltyper som bryter overflaten (porer mv.)
Lekkasjeprøvning

Fordeler

Stor følsomhet for små sprekker
Umiddelbart inspeksjonsresultat
Portabelt utstyr

Begrensninger

Lave og høye temperaturer
Feiltyper under overflaten
Krever opplæring og erfaring for å gi pålitelige resultater
Overflatebehandling
Overflatebeskaffenhet
Rengjøring prosess
Referanse – standarder nødvendig for bedømming av resultat
Nødvendig utrustning:  Væsker ofte i aerosol bokser
Verneutstyr for hud og åndedrett

Nødvendig utrustning

Væsker ofte i aerosol bokser
Verneutstyr for hud og åndedrett

Referansestandarder

Avhenger av krav til følsomhet som kreves i henhold til gitte akseptkriterier.

Personalutdanning i hht. EN ISO 9712

For å kunne gjennomføre en penetrant prøving på en god og sikker måte, kreves opplæring og sertifisering innen metoden. Gjeldende standard for sertifisering i Norge er NS-EN ISO 9712 / Nordtest. Det finnes også andre sertifiseringsordninger i verden for øvrig. Nasjonalt stilles ofte kravet til kompetanse og sertifisering etter gjeldene standard NS-EN ISO 9712 / Nordtest. Andre sertifiseringsordninger kan ofte ikke enkelt konverteres til NS-EN ISO 9712 / Nordtest
Teoretisk utdanning:

– Nivå 1 16 timer
– Nivå 1 til 2 24 timer

Praktisk erfaring:

– Nivå 1 1 Mnd
– Nivå 2 3 mnd

HMS

Hud og åndedrett må beskyttes med verneutstyr. Videre kan det ytre miljø være nødvendig å beskytte med oppsamling av væskene.

Bilder