Metoder / Magnetpulver prøving (forkortes MT)

Magnetpulver prøving (forkortes MT)

Måleprinsipp

Emnet magnetiseres (flere metoder) og deretter påføres  prøvingsmidler, samtidig som emnet inspiseres for å bedømme resultatet.
Normalt består prosessen i :

– Rengjøring
– Evt. avmagnetisering
– Påføring av kontrastmaling
– Magnetisering av emnet
– Kontroll av feltstyrke
– Påføring av prøvingsmidler
– Inspeksjon
– Rengjøring
– Evt. Avmagnetisering
– Evt. korrosjonsbeskyttelse

Metoden krever krav til lysforhold.

Bruksområde

Alle materialer som lar seg magnetisere.

Detekterer

Feil i eller rett under overflaten (porer, sprekk mv.)

Fordeler

Stor følsomhet for små indikasjoner
Umiddelbart inspeksjonsresultat
Portabelt utstyr

Begrensninger

Materialtype (kun ferromagnetiske materialer)
Begrenset inspeksjonsdybde (hovedsakelig overflate feil)
Krever opplæring og erfaring for å gi pålitelige resultater
Overflatebeskaffenhet (max. malings tykkelse:50µ
Referanse – standarder nødvendig for bedømming av resultat

Nødvendig utrustning

Åkmagnet ( yoke)
Håndelektroder ( prods)
Magnetiseringsbenk / Spole
Prøvingsmidler (våt / tørt, og sort / fluoriserende)
Krav til lysforhold
Kontroll av feltstyrke

Referansestandarder

Avhenger av krav til følsomhet som kreves i henhold til gitte akseptkriterier.

Personalutdanning i hht. EN ISO 9712

For å kunne gjennomføre et magnetpulver prøving på en god og sikker måte, kreves opplæring og sertifisering innen metoden. Gjeldende standard for sertifisering i Norge er NS-EN ISO 9712 / Nordtest. Det finnes også andre sertifiseringsordninger i verden for øvrig. Nasjonalt stilles ofte kravet til kompetanse og sertifisering etter gjeldene standard NS-EN ISO 9712 / Nordtest. Andre sertifiseringsordninger kan ofte ikke enkelt konverteres til NS-EN ISO 9712 / Nordtest

Teoretisk utdanning:

– Nivå 1 : 16 timer
– Nivå 1-2 : 24 timer

Praktisk erfaring:

– Nivå 1: 1 Mnd
– Nivå 2: 3 mnd

HMS

Verneutstyr benyttes (briller,hansker etc.
Videre kan det ytre miljø være nødvendig å beskytte med oppsamling av pulver og væskene.

Bilder