Medlemsfordeler

Medlemsfordeler

Som medlem av foreningen vil du være med å:

Gi støtte til et foreningsmiljø som jobber for å bevisstgjøre industri og samfunn hvor viktig NDT er for å sikre helse, miljø og sikkerhet.

Gi støtte til det arbeidet forening gjør for å bedre status for vår yrkesgruppe.

Gi støtte til det arbeid som gjøres for å påvirke offentlige og private organer i saker som

angår NDT-operatøren, det vil si å fortsatt være høringsinstans i spørsmål som:

Gi deg selv mulighet til å følge med i hva som rører seg i NDT-miljøet, via konferanser, seminarer, blader og Internett. Slik kan du kan holde deg oppdatert om nyheter innen utstyr, anvendelser og teknologi.

Du vil være med på å gjøre foreningen i stand til å opprettholde en tidsriktig Internett-side (NDT.no), som vi mener skal være til nytte for deg i ditt arbeid.

– Personellsertifisering
 – Regelverk som griper inn i NDT-operatørens hverdag (for eksempel Norsok,
   Trykkbeholderdirektivet, NORDTEST)
 – Metode-standarder (EN-normer)

Gi deg selv mulighet til å følge med i hva som rører seg i NDT-miljøet, via konferanser, seminarer, blader og Internett. Slik kan du kan holde deg oppdatert om nyheter innen utstyr, anvendelser og teknologi.

Du vil være med på å gjøre foreningen i stand til å opprettholde en tidsriktig Internett-side (NDT.no), som vi mener skal være til nytte for deg i ditt arbeid.

Medlemsblad

Som innmeldingsgave vil du motta de tre siste utgavene av foreningens tidsskrift ”NDT Informasjon”. Her kan du orientere deg om hva som skjer i NDT-miljøet, si hva du mener og prøve dine kunnskaper.

Du vil også motta ”Medlemsdiplom” som bevis på medlemskap i Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving.

Hva koster medlemskapet?

Medlemskap i Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving koster
kun kr. 500,- pr år

Hvordan bli medlem?

Personer som er interessert i ikke-destruktiv prøving eller tilgrensede fagområder kan bli medlemmer. For å nå alle medlemmer hurtigst mulig, er det besluttet å ha bare personlig medlemmer. Disse betaler en meget lav årskontigent. Dette betinger at alle arrangementer og de øvrige og øvrig aktivitet er selvfinansierende.

Innmeldingsskjema få es hos foreningens sekretariat.
Utfylt innmeldingsskjema sendes foreningens styre ved sekretariatet.