Delta gratis på neste NDT-konferanse?

Styret i NDT-foreningen ønsker å støtte nyrekruttering til NDT-miljøet ved å tilby gratis konferansedeltakelse for en-1 person. Dette betyr dekning av konferanseavgift, to-2 dagpakker, årsmiddag og opphold på hotell.

Interesserte kandidater vil oppfordres til å søke styret skriftlig med redegjørelse på hvorfor vedkommende fortjener en slik deltakelse.

Det er i utgangspunktet ikke gitt noen spesielle føringer fra styret for å bli utvalgt, men det vil ikke være noen ulempe dersom hun/han er ung og/eller ny i faget og har et engasjement for NDT-yrket.

Innvilgning av søknad betinger at kandidaten har et gyldig medlemskap i NDT-foreningen, samt at reisekostnader dekkes av kandidaten selv eller dennes arbeidsgiver.

Søknaden må være motatt av styret senest åtte-8 uker før konferansen starter og hvert år vil nye søknader bli vurdert.

Søknaden kan sendes til følgende e-mail adresser: sekretariat@ndt.no 
Styret i EFNDT (European Federation for Non-Destructive Testing) har besluttet å opprette et årlig reisestipend der man kan søke om tilskudd for reise til internasjonale konferanser osv. Klikk her for å lese mer.
Dersom du lurer på hvilken påvirkning NDT kan ha for deg i hverdagen klikk her for å se på en spennende og interessant video fra ASNT.
Lurer du på hva NDT er og hvor det brukes? Klikk her for å se en rask og god innføring innen NDT.

Tips en venn
[Tilbake]

Design: Dots.no | CMS: Makeweb.no