Radiografisk prøving

 


Metodenavn:


Radiografisk prøving (forkortes RT)

 

 


Måleprinsipp:

Radiografisk prøving baseres på radiografisk stråling (røntgen- og gammastråling) sin evne til å trenge gjennom materialer for å sverte en film. Når strålene passerer gjennom et materiale vil de absorberes avhengig av tykkelse og tetthet til materialet.
 En strålekilde er plassert i en passende avstand fra objektet som skal radiograferes. Mellom kilden og objektet plasseres normalt en spalteblender (ved røntgenkontroll) eller en kollimator (ved gammakontroll). Dette for å filtrere bort de unyttige strålene (sekundærstråler).
 Variasjonen i intensitet av strålene som slipper gjennom registreres med en film som plasseres så nær objektet så mulig på motsatt side av strålekilden.  

 

 


Bruksområde:

Alle materialer.

 

 


Detekterer:

Volumfeil (eks. porer, slagg)
Plane feil ved gunstig stråleretning.
Overflatefeil (eks. porer, kantsår, sprekker)

 

 


Fordeler:

Permanent rapportering
Suveren på volumfeil
Portabelt utstyr

 

 


Begrensninger:

Stråling
Krever avsperring
Krever tilkomst fra begge sider
Form/geometri begrenser prøvingen f.eks T-forbindelser.

 

 


Nødvendig utrustning:

- Radiografiutstyr (røntgenutstyr, gammautstyr)
- Filmer
- Penetrameter
- Målband
- Kalkulator (for utregning av eksponeringstider)
- Fremkallingutstyr
- Kjemikalier
- Avsperring
- Dosimeter
- Geigerteller
- Pipeteller

 

 


Referansestandarder:

Avhenger av kundkrav.

 

 

 


Personalutdanning i hht. EN ISO 9712 (kompetanse):

For å kunne gjennomføre en radiografisk prøving på en god og sikker måte, kreves opplæring og sertifisering innen metoden. Gjeldende standard for sertifisering i Norge er NS-EN ISO 9712 / Nordtest. Det finnes også andre sertifiseringsordninger i verden for øvrig. Nasjonalt stilles ofte kravet til kompetanse og sertifisering etter gjeldene standard NS-EN ISO 9712 / Nordtest. Andre sertifiseringsordninger kan ofte ikke enkelt konverteres til NS-EN ISO 9712 / Nordtest.
I tillegg til dette må også operatøren tilfredsstille kravene fra Statens Strålevern.

 


Teoretisk utdanning:

- Nivå 1  40 timer
- Nivå 1 til 2 40 timer

Praktisk erfaring:

- Nivå 1   3 Mnd
- Nivå 2   9 mnd

 


HMS:

Krav til bruk dosimeter
Krav til bruk av geigerteller/pipeteller

 

Design: Dots.no | CMS: Makeweb.no