Penetrant prøving


Metodenavn:


Penetrant prøving (forkortes PT)Måleprinsipp:

Penetrerende væske påføres overflaten, visuell vurdering eventuelt med optiske hjelpemidler for bedømme resultat. Normalt består prosessen i rengjøring, påføring av den penetrerende væsken (som skal virke fra få minutter til ½ timer) med påfølgende fjerning av overflødig penetrantvæske med videre fremkalling i form av at ett sugende pulver som påføres overflaten for å fremkalle samt for å visualisere eventuelle defekter. Metoden krever stor grad av nøyaktighet og renslighet.Bruksområde:

Alle materialer som ikke er sugende eller porøseDetekterer:

Sprekker som bryter overflaten
Andre feiltyper som bryter overflaten (porer mv.)
LekkasjeprøvningFordeler:

Stor følsomhet for små sprekker
Umiddelbart inspeksjonsresultat
Portabelt utstyrBegrensninger:

Lave og høye temperaturer
Feiltyper under overflaten
Krever opplæring og erfaring for å gi pålitelige resultater
Overflatebehandling
Overflatebeskaffenhet
Rengjøring prosess
Referanse – standarder nødvendig for bedømming av resultat
Nødvendig utrustning:  Væsker ofte i aerosol bokser
Verneutstyr for hud og åndedrettNødvendig utrustning:

Væsker ofte i aerosol bokser
Verneutstyr for hud og åndedrett
Referansestandarder:

Avhenger av krav til følsomhet som kreves i henhold til gitte akseptkriterier.Personalutdanning i hht. EN ISO 9712 (kompetanse):

For å kunne gjennomføre en penetrant prøving på en god og sikker måte, kreves opplæring og sertifisering innen metoden. Gjeldende standard for sertifisering i Norge er NS-EN ISO 9712 / Nordtest. Det finnes også andre sertifiseringsordninger i verden for øvrig. Nasjonalt stilles ofte kravet til kompetanse og sertifisering etter gjeldene standard NS-EN ISO 9712 / Nordtest. Andre sertifiseringsordninger kan ofte ikke enkelt konverteres til NS-EN ISO 9712 / Nordtest

Teoretisk utdanning:

- Nivå 1  16 timer
- Nivå 1 til 2 24 timer

Praktisk erfaring:

- Nivå 1     1 Mnd
- Nivå 2     3 mnd
     
     


HMS:

Hud og åndedrett må beskyttes med verneutstyr. Videre kan det ytre miljø være nødvendig å beskytte med oppsamling av væskene.

Design: Dots.no | CMS: Makeweb.no