Virvelstrøm prøving


Metodenavn:


Virvelstrøm prøving, Eddy Current (forkortes med ET)Måleprinsipp:

Elektromagnetisk felt indusert av en spole i inspeksjonsobjektet.Bruksområde:
Alle elektrisk ledende materialer.

 


Detekterer:
Sprekker på og under overflaten.
Belegg tykkelses måling. (Maling etc.)
Materialidentifikasjon.
Kontroll av varmeskade.
Overvåkning av varmebehandling av metaller.
Måling av herdedyp.

 


Fordeler:
Finner feil under malingsbelegg.
Stor følsomhet for små sprekker.
Umiddelbart inspeksjonsresultat.
Portabelt utstyr.
Søkeren behøver ikke være i kontakt med materialet.
Kun anvendbar i elektrisk ledende materialer.
Feiltyper som f,eks delaminering parallelt med overflaten vanskelig detekterbare.
Krever opplæring og erfaring for å gi pålitelige resultater.
Ru overflater kan påvirke resultatet.

 


Begrensninger:

standarder nødvendig for innstilling av instrumentet.
Begrenset inspeksjonsdybde.

 


Nødvendig utrustning:

Portabelt Instrument:
     Vekt: 1 kg og oppover.
     Batteri eller Nettdrift.


      
   


Stasjonær utrustning:


Stor inspeksjonshastighet .

 


Søkerspoler (Probe) :
Avhengig av applikasjonen.
      
Inspeksjon av sveis.Referansestandarder:
Anvendes for å sette følsomheten på instrumentet i henhold til akseptkriteriene.

 


Personalutdanning i hht. EN ISO 9712 :
Teoretisk utdanning:
Nivå 1  40 timer
Nivå 1 til 2 40 timer

 

Praktisk erfaring:
Nivå 1  3 Mnd.
Nivå 2  9 mnd.

 


HMS:
Ingen kjente problemer.

 

Design: Dots.no | CMS: Makeweb.no