Visuell prøving


Metodenavn:


Visuell prøving (forkortes med VT)Måleprinsipp:

Visuell prøving er kanskje den viktigste metoden innen NDT (Non destructive testing / ikke ødeleggende test metode). Metoden benyttes i forbindelse med søk etter feil og mangler på små objekter til store konstruksjoner. Både i forbindelse med bygging av nye konstruksjoner til anlegg som har vært i bruk over flere år.
Det skilles ofte mellom nærvisuell kontroll og fjern visuell kontroll. Nærvisuell kontroll krever at det er øyekontrakt med objektet samt at det er tilstrekkelig lys. Fjern visuell kontroll krever ofte optiske hjelpemidler. Det skilles også mellom teknikker og fagområdet innen metoden visuell kontroll, som ofte er gitt i form av krav fra myndigheter og kunder samt hvilke feil og mangler en søker etter å avdekke.Bruksområde:

Visuell prøving benyttes ved tilvirking av nye konstruksjoner, ofte hvor sammenføynings metoder benyttes, og da ofte i form av sveisning. Men visuell testing benyttes også for å avdekke feil og mangler ved montasje, innen det geometriske, sjekk av overflatebehandling og til verifisering av hele tilvirkningsprosessen i produksjonsfasen.

Når objekter har vært i drift over tid, benyttes visuell prøving for å avdekke deformasjoner, påvirking av degraderingsmekanismer og til det å søke etter små overflate defekter som sprekker mv.Detekterer:

Store, også mindre defekter som bryter overflaten
Feil og mangler som skyldes degraderingsmekanismer
Deformasjoner
Feil og mangler i sammenføyninger
Lekkasjer
Generell feil og mangler i produksjon

 


Fordeler:

Kostnadseffektivt
Umiddelbart inspeksjonsresultat
Portabelt hjelpeutstyrBegrensninger:

Tilgjengelighet til inspeksjonsområde
Normalt begrenset for søk etter feil og mangler under overflaten
Krever opplæring og erfaring for å gi pålitelige resultater
Overflatebeskaffenhet
Rengjøring prosess
Referanse – standarder nødvendig for bedømming av resultatNødvendig utrustning:

- Tekniske hjelpemidler (målebånd evt. tolk for geometri måling mv.)
- Evt. Optiske hjelpemidler
- Evt. fotoutstyr til dokumentasjonReferansestandarder:

Avhenger av krav til følsomhet som kreves i henhold til gitte akseptkriterierPersonalutdanning i hht. EN ISO 9712 (kompetanse):

For å kunne gjennomføre en visuell prøving på en god og sikker måte, kreves opplæring og sertifisering innen metoden. Gjeldende standard for sertifisering i Norge er NS-EN ISO 9712 / Nordtest for metalliske materialer med sammenføyningsmetoder.

Det finnes også andre sertifiseringsordninger som NS 476 (FROSIO), for inspeksjon av overflatebelegg på objekter og konstrukasjoner. For kontroll av tilvikningsprosessen ved sveising av produkter benyttes ofte NS 477 eller personell godkjent i henhold til European Welding Federation (EWF ordningen).
Innen det løftetekniske område finnes det også egen nasjonal ”sertifiseringsordning” for kontrollører, som har til oppgave å visuell inspisere løfte innretninger - anordninger. Det finnes også andre ordninger i verden for øvrig som ikke enkelt konverteres til annen sertifiseringsording.

Nasjonalt foreligger det i dag en standard (prNS 415) i høringsutgave. Denne omhandler sertifisering av driftsinspektører. Driftsinspektøren har til oppgave å inspisere objekter og konstruksjoner som har vært i drift i en gitt periode. Innen driftsinspeksjon finnes det også andre sertifiseringsordinger internasjonalt, som ikke enkelt kan konverteres til prNS 415.


Teoretisk utdanning:

- Nivå 1  16 timer
- Nivå 1 til 2 24 timer


Praktisk erfaring:

- Nivå 1    1 Mnd
- Nivå 2    3 mnd
     
 


HMS:

Normal verneutrusting for verkstedsindustrien.

Design: Dots.no | CMS: Makeweb.no