Lekkasje prøving


Metodenavn:


Lekkasje prøving (forkortes med LT)Måleprinsipp:

Lekkasje prøving er en felles betegnelse for en masse forskellige NDT (Non destructive testing) metoder / teknikker.

En utethet defineres som et fysisk hull der det igjennom dette kan strømme et medie.

En lekkasje er gjennomstrømningen av et medium gjennom en utethet.

Lekkasjehastighet er den mengde av mediet som strømmer gjennom utetheten per tidsenhet.

De mest anvendte lekasjesøkningsmetoder er:
Visuell kontroll, Penetrant test, Bobledetektorer, Vakuum box test, Trykprøvning, Trykfaldsprøvning, Krysskorrelation, Varmeledningsdetektion, Hydrogen test (Formiergas), Helium massespektometer, Akkustisk ultralyd lytteteknikk, Isotopteknikker,  Hvirvelstrøm, Termografi, Kjemiske detektorer.
 


Bruksområde:

Metoden benyttes til å detektere utetheter. Enten ved en generell undersøkelse som sier noe om,
et emne er tet eller utet, eller ved direkte å påvise utethetens plasering og evt  måle lekasjehastigheten.

 Metodene kan benyttes på mange forskellige emner f. eks:

Trykbeholdere, Kjeler, Rørsystemer, Varmevekslere, Kondensatorer, Lagertanker, Skibstanker, Kjøleanlegg, Gassanlegg, Trykluftsystemer, Vakuumsystemer, Skjulte rørsystemer i varmeanlegg, Beholdere/tanker, Bygningskonstruktioner mm., Nedgravede rørledninger, Isolering i hus, skorstener mm., Motorblokker, Pumper, Ventiler, Div. måleutstyr (tryktransducere, flowmålere mm.), og meget mere.Detekterer:

Avhengig av metoden kan lekkasjerater ned til
10-13 Pa · m3 / s detekteres. Dette svarer i grove trekk til et utslip av en luftboble på tre hundre år.Fordeler:

Avhengig af teknikken:

Kostnadseffektivt
Umiddelbart inspeksjonsresultat
Portabelt hjelpeutstyrBegrensninger:

Avhengig af teknikken:

Tilgjengelighet til inspeksjonsområde
Krever opplæring og erfaring for å gi pålitelige resultater
Overflatebeskaffenhet
Rengjøring prosessNødvendig utrustning:

Avhengig af teknikken:
 
Såpevann, sporgasser, isotoper
Fotoutstyr til dokumentasjonPersonalutdanning i hht. EN ISO 9712 (kompetanse):

For å kunne gjennomføre en lekasjeprøvning på en god og sikker måte, kreves opplæring og sertifisering innen metoden. Gjeldende standard for sertifisering i Norge er NS-EN ISO 9712 / Nordtest.

Teoretisk utdanning:

Nivå 1:
- Grunnleggende kjennskap:  8 timer
- Trykkmetode:  14 timer
- Sporgas metode:  18 timer

Nivå 1 til 2:
- Grunnleggende kjennskap:16 timer
- Trykkmetode:  28 timer
- Sporgas metode:  36 timer

Praktisk erfaring:

Nivå 1:
- Totalt:     3 Mnd
- Trykkmetode:  2 Mnd
- Sporgas metode:  2 Mnd

Nivå 2:
- Grunnleggende kjennskap:9 Mnd
- Trykkmetode:  6 Mnd
- Sporgas  metode:  6 MndHMS:

Avhengig av metoden, for det meste normal verneutrusting for verkstedsindustrien.

Design: Dots.no | CMS: Makeweb.no