Ultralyd prøving

Metode:

 

Ultralyd prøving (UT)

 

 

Måleprinsipp:

Lydpulser i frekvenser fra 0,5-10MHz (vanligst) sendes inn i materialet og reflekteres fra f.eks. defekter.

 


Bruksområde:

Metaller, kompositt, polyetylen etc.

  


Detekterer:

Plane feil (bindefeil og sprekker)
Lamineringer
Volumetriske feil (slagg, porer)
Tykkelsesmålinger

  


Fordeler:

Finner innesluttede feil i materialer
Finner inneslutninger i sveis
Finner lamineringer i materialer
Kan teste i til dels store dybder

  


Begrensninger:

Krever opplæring og erfaring for å gi pålitelige resultater.
Referanse – standarder nødvendig for innstilling av instrumentet.
Austenittiske materialer krever mye av referansene for oppsett av utstyret
Begrenses av objektgeometrier

  


Nødvendig utrustning:

Portabelt Instrument:
Vekt: 1 kg og oppover.
Batteri eller Nettdrift.

 

Mobil utrustning (her vist støpegods med søkerprobe og resulterende signal fra inneslutninger i materialet)

 
      
Stasjonær utrustning (immersjonsprøving).
Til dels stor inspeksjonshastighet og økt stabilitet i prøvingen
(her vist immersjonsprøving med objektet i vann)

 


Referansestandarder:

Anvendes for å sette følsomheten på instrumentet i henhold til akseptkriteriene. Består ofte av sylinderboringer, flatbunnede hull, notcher etc.

  


Personalutdanning i hht. EN ISO 9712:

Teoretisk utdanning:

 - Nivå 1  40 timer
- Nivå 1 til 2 80 timer

Praktisk erfaring:

- Nivå 1  3 Mnd.
- Nivå 2  9 mnd.
     


HMS:

Ingen kjente problemer.

 

Design: Dots.no | CMS: Makeweb.no