Om NDT

 


Navn

NDT er en forkortelse for Non-Destructive Testing. På norsk oversettes dette til Ikke-destruktiv prøving.
Foreningens navn er derfor blitt Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving.
 


Opprettelse

Foreningen hadde sin konstituerende generalforsamling 11 april 1972.
Etableringen skjedde på grunnlag av det arbeid som interimsstyret hadde gjort. Dette ble valgt på den første norske NDT-konferansen i mars 1971.
Konferansen kom i stand ved at en gruppe ildsjeler følte det stadig stigende behov for et felles norsk NDT-forum.

 


Formål

Foreningens formål er :

å tjene som forum for informasjon og diskusjon om ikke-destruktiv prøving, blant annet ved å arrangere konferanser, utstillinger, kurs, foredrag og studiebesøk.
Å arbeide for en faglig utvikling innen feltet ikke-destruktiv prøving blant annet ved og initiere virksomhet på områdene opplæring og forskning, og ved å fremme samarbeid mellom foreninger, institusjoner, bedrifter og andre som er interessert i feltet ikke-destruktiv prøving eller tilgrensede områder.
Medlemskap
Personer som er interessert i ikke-destruktiv prøving eller tilgrensede fagområder kan bli medlemmer.
For å nå alle medlemmer hurtigst mulig, er det besluttet å ha bare personlig medlemmer. Disse betaler en meget lav årskontigent. Dette betinger at alle arrangementer og de øvrige og øvrig aktivitet er selvfinansierende.

 


Aktiviteter

 Foreningen har lagt opp til en foreningsaktivitet noe utenom det vanlige ved å konsentrere virksomhet om få, men større arrangementer som dagsmøter, internatkonferanser, utstillinger o.l. for å gi medlemmer fra hele landet mulighet til å delta i mest mulig av foreningsvirksomheten.

Mellom disse arrangementene arbeider styret imidlertid med konkrete veldefinerte oppgaver innen eksempel opplæring, informasjon og standardisering, om nødvendig gjennom hurtigarbeidende ad hoc komiteer. 

 


Organisasjonen

 Foreningen ledes av et styre valgt på årsmøtet. Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet.

 


Årsmøte

Årsmøtet avholdes årlig. 

 


Hvordan bli medlem?

Innmeldingsskjema fåes hos foreningens sekretariat. Utfylt innmeldingsskjema sendes foreningens styre ved sekretariatet.  

 


Hva er ikke-destruktiv prøving?

Ikke-destruktiv prøving betegner en rekke prøvemetoder som brukes for å påvise materialfeil, uten derved å redusere delens funksjonsevne eller fysiske egenskaper.
Denne prøvingen kan utføres så vel i laboratorier som i verkstedmiljøer eller i friluft - visse tilfeller også mens den aktuelle delen er i bruk.
Ikke destruktiv prøving benytter en rekke vitenskaper og teknologier, ofte i kombinasjoner, eksempelvis materialteknikk, fysikk, kjemi, elektronikk og mekanikk.

Av prøvemetodene kan for eksempel nevnes radiografi, ultralyd, magnetpulver, akustisk emisjon, virvelstrøm, termovisjon, penetrerende væsker, lekkasjeprøving og visuell prøving.

Tips en venn

Design: Dots.no | CMS: Makeweb.no