Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

1. januar 2007 kom den nye lovreglen om ansattes ytringsfrihet i kraft. Målet med de nye reglene er å fremme åpenhet og bidra til bedre ytringsklima i den enkelte virksomhet.

Varsling er definert som de tilfeller der ansatte sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Kritikkverdige forhold er forhold i strid med lov eller etiske normer, eksempelvis korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, fare for pasienters liv og helse, farlige produkter eller dårlig arbeidsmiljø. Det er tale om varsling hvis arbeidstaker sier fra om slike forhold internt til ledelsen eller andre i virksomheten eller eksternt til blant annet tilsynsmyndigheter og media.

I følge den nye loven blir arbeidsgiver pliktig til å sørge for å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten. Arbeidsgiver skal utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten.

 

NDT foreningen har fått henvendelser fra medlemmer om varsling, derfor har foreningen valgt å legge ut informasjon om tema på hjemmeside.

På arbeidstilsynets sin hjemmeside finner du informasjon om hva loven sier og veileding til hvordan varsling best kan gjennomføres. www.arbeidstilsynet.no eller du kan gå direkte inn på www.lovdata.no for gjelden lovtekst for varsling i Norge.
Her kan du for øvrig laste ned veiledning fra Arbeids – og inkluderingsdepartementet om varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Ønsker du å lese mer om varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, klikk her.

PrintSkriv ut    Open PDFÅpne PDF    EmailTips en venn

Design: Dots.no | CMS: Makeweb.no