Annonser og priser

NDT-informasjon utgis av NORSK forening for ikke-destruktiv prøving.
Adressen til sekretariatet: FORCE Technology, Mjåvannsvegen 79, 4628 Kristiansand S
Tlf sentralbord: 64 00 35 00
Tlf direkte: 64 00 37 69
E-post: sekretariat@ndt.no
Nettside: www.ndt.no


Ansvarlig redaktør:
Vivian Solhaug
Mob: 482 02 306
E-post: redaktor@ndt.no


Redaksjonsråd:
Styret i NDT-foreningen


Sats, montasje og trykk:
Land Trykkeri AS
Heimskogen 24, 2870 Dokka

Opplag er 450Annonsepriser:

  • 1/2 side - farge kr.1.750,- eks. mva
  • 1/1 side - farge kr. 3.000,- eks. mva

Design: Dots.no | CMS: Makeweb.no