Arrangement / NDT-Konferanse 2009

NDT-Konferanse 2009

31.08.2009
- 28.08.2009
Sted: Svalbard, Longyearbyen

Info om arrangementet

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving (NDT-Foreningen) ble startet 1972, så nå i 2009 er det derfor den 37. gang den årlige NDT-Konferansen arrangeres.

Foreningen ser det som en stor oppgave å gi informasjon om NDT i form av konferanser og seminarer, der både nasjonale og internasjonale forelesere presenterer de siste nyheter innenfor NDT, og nye erfaringer med tradisjonell NDT.

Det vil som vanlig bli arrangert utstilling av NDT-utstyr også ved årets konferanse, der blant annet en rekke leverandører i Norge vil være representert.

Konferansen henvender seg til alle som arbeider innen fagområdet NDT og kvalitetssikring, produktkontroll, skoleverk, konsulentvirksomhet, forskning, og som ønsker å holde seg informert om den siste utvikling på området.

Da årets konferanse er blitt lagt til Svalbard er tidspunktet flyttet fra juni til slutten av august av naturlige årsaker. Konferansen er også noe lenger en vanlig og er derfor lagt til en helg, for mer utfyllende informasjon se hovedside.