Arrangement / NDT-Konferansen 2008

NDT-Konferansen 2008

03.06.2008
- 01.09.2008
Sted: Haugesund

Info om arrangementet

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving (NDT-Foreningen) ble startet 1972, så i 2007 er det derfor 35. gang den årlige NDT-konferansen arrangeres. .

Foreningen ser det som en stor oppgave å gi informasjon om NDT i form av konferanser og seminarer, der både nasjonale og internasjonale forelesere presenterer de siste nyheter innenfor NDT, og nye erfaringer med tradisjonell NDT.

Det vil som vanlig bli arrangert utstilling av NDT-utstyr også ved årets konferanse, der blant annet en rekke leverandører i Norge vil være representert.

Konferansen henvender seg til alle som arbeider innen fagområdet NDT og kvalitetssikring, produktkontroll, skoleverk, konsulentvirksomhet, forskning, og som ønsker å holde seg informert om den siste utvikling på området.