Arrangement / NDT Nivå 3 Seminar 2008

NDT Nivå 3 Seminar 2008

25.11.2008
- 24.11.2208
Sted: Hotel Opera, Oslo

Info om arrangementet

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving (NDT-Foreningen) arrangerer i dagene 24.-25. november 2008 det etter hvert så tradisjonsrike seminar for EN 473/ NORDTEST nivå 3 personell i NDT. Nivå 3-ordningen er en viktig funksjon, og foreningen ser det som sin oppgave å få ordningen til å fungere som forutsatt. Et viktig bidrag er derfor å samle nivå 3 personell og annet personell med tilknytning til EN 473/ NORDTEST-ordningen, til et årlig diskusjonsforum for å samordne utøvelsen av ordningen.

Målgruppe:

EN 473/NORDTEST nivå 3-personell

Personell som sikter mot nivå 3-sertifisering

Kontraktspersonell som spesifiserer krav til NDT

Avdelingsledere for NDT-avdelinger

Kvalitetssikringspersonell

Faglærere innen NDT i skoleverket

Opplæringsvirksomheter innen NDT

Myndigheter

Seminaret har som målgruppe også alle andre med interesse for kvalitetsheving av NDT og med interesse for EN 473/NORDTEST-ordningen og hvordan den fungerer i europeisk sammenheng.