Arrangement / Nivå 3 Seminar 2011

Nivå 3 Seminar 2011

15.11.2011
- 14.11.2011
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Info om arrangementet

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving (NDT-Foreningen) arrangerer i dagene 14.-15. november 2011 det etter hvert så tradisjonsrike seminar for EN 473/ NORDTEST nivå 3 personell i NDT. Nivå 3-ordningen er en viktig funksjon, og foreningen ser det som sin oppgave å få ordningen til å fungere som forutsatt. Et viktig bidrag er derfor å samle nivå 3 personell og annet personell med tilknytning til EN 473/ NORDTEST-ordningen, til et årlig diskusjonsforum for å samordne utøvelsen av ordningen.

Målgruppe:

  •    EN 473/NORDTEST nivå 3-personell
  •    Personell som sikter mot nivå 3-sertifisering
  •    Kontraktspersonell som spesifiserer krav til NDT
  •    Avdelingsledere for NDT-avdelinger
  •    Kvalitetssikringspersonell
  •    Faglærere innen NDT i skoleverket
  •    Opplæringsvirksomheter innen NDT
  •    Myndigheter

Seminaret har som målgruppe også alle andre med interesse for kvalitetsheving av NDT og med interesse for EN 473/NORDTEST-ordningen og hvordan den fungerer i europeisk sammenheng.