Arrangement / Nivå 3 seminar 2018

Nivå 3 seminar 2018

20.11.2018
- 19.11.2018
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen

Info om arrangementet

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving (NDT-Foreningen) arrangerer i dagene 19.-20. november 2018 det etter hvert så tradisjonsrike seminar for ISO 9712/ NORDTEST nivå 3 personell i NDT. Nivå 3-ordningen er en viktig funksjon, og foreningen ser det som sin oppgave å få ordningen til å fungere som forutsatt. Et viktig bidrag er derfor å samle nivå 3 personell og annet personell med tilknytning til ISO 9712/ NORDTEST-ordningen, til et årlig diskusjonsforum for å samordne utøvelsen av ordningen.

Målgruppe:

  • ISO 9712/NORDTEST nivå 3-personell
  • Personell som sikter mot nivå 3-sertifisering
  • Kontraktspersonell som spesifiserer krav til NDT
  • Avdelingsledere for NDT-avdelinger
  • Kvalitetssikringspersonell
  • Faglærere innen NDT i skoleverket
  • Opplæringsvirksomheter innen NDT
  • Myndigheter

Seminaret har som målgruppe også alle andre med interesse for kvalitetsheving av NDT og med interesse for ISO 9712/NORDTEST-ordningen og hvordan den fungerer i europeisk sammenheng.

Av spennende foredrag kan nevnes Dr. Nazim sin presentasjon angående revisjon av ISO 9712 og hvilke konsekvenser dette vil medføre.