Oppgaver om: Magnetpulverprøving

En kilsveis i en T-forbindelse og et vanlig konstruksjonsstål skal prøves med åkmagnet. Sprekker kan forekomme i alle retninger både i sveis og varmepåvirket sone (HAZ)? Du velger å bruke en AC-åkmagnet. Hva er vanlig krav til løfteevne?

Du velger å bruke en DC-åkmagnet (eller permanentmagnet). Hva er vanlig krav til løfteevne?

Ved måling av vekselstrøm, benyttes ofte et amperemeter som måler effektivverdier. Hvordan er sammenhengen mellom toppverdi og effektivverdi for strømstyrken i dette tilfellet?

Ved måling av HWDC benyttes ofte et amperemeter som måler middelverdier. Hvordan er sammenhengen mellom toppverdi og middelverdi for strømstyrken i dette tilfellet?

Angi en metode for å sjekke hvordan pulver på sprayboks har tilfredsstillende funksjonsevne.

Nevn to krav som ultrafiolett lys (UV-lys) må tilfredsstille.

Beskriv en metode for avmagnetisering av en bolt som har blitt prøvet i spole med vekselstrøm.

Nevn tre metoder for å sjekke at avmagnetisering er oppnådd.

Nevn minst tre grunner til at avmagnetisering kan være nødvendig.

Nevn minst tre eksempler på false/ikke-relevante indikasjoner:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *