Oppgaver om: Radiografiprøving

Hva er maksimalt tillatte strålingsintensiteter for: 1) Røntgenoperatør 2) Fast arbeidsplass

Med en geigerteller måler du 400 µSv/h (40 mR/h) i 20 m avstand fra en frittstrålende Ir-192 isotop. Hvor sterk er denne isotopen i 1) Curie og 2) Gigabecquerel? Isotop Ir-192: I = I1*D12/D2 I = 400*202/12 I = 400*400 I = 160 000 µSv/h = 160mS

Foreslå tiltak for å redusere avstand til fast arbeidsplass.

Hva er aktiviteten målt i Curie hvis du målte 400 µSv/h (40 mR/h) i 20 m avstand fra en frittstrålende Co-60 isotop ?

I mange standarder og spesifikasjoner er det krav til geometrisk uskarphet, Ug. Hva forstås med geometrisk uskarphet?

Nevn minst to måter å redusere UG

Du har til disposisjon et røntgenanlegg med maksimal ytelse 300 kV og 15 mA. Ved 300 kV - 5 mA og med finkornfilm får du en eksponeringstid på 30 minutter. Film - fokusavstand: SFD = 1200 mm. Hva kan du gjøre for å senke eksponeringstiden og hva blir i tilfelle denne hvis film-type og film-fokusavstand, SFD ikke forandres ?

På objektet det en overgang fra full tykkelse til ca. halv tykkelse. Det er ønskelig med kun en eksponering å sjekke overgangssonen og litt av det tynne området. Hva kan du gjøre for at det tynneste tverrsnittet også skal bli lesbart?

Hva er "fog" og hvordan kontrollerer du og måler dette?

Hva menes med uttrykket sverting (density) og hvordan måler du denne?

Hvis bare 1/10 000 av det innfallende lys trenger gjennom filmen, hva er da svertingen?

Gi eksempel på, eller forklar hva du forstår med sverting, S = 0 og sverting, S = 4 målt i et densitometer (dvs. forklar prinsippet for densitometer).

Hva menes med uttrykket kontrast (C) og hvordan måler og angir du dette? Skal tallverdi for kontrast være høy eller lav?

Hva menes med uttrykket definisjon?

Filmen du skal bedømme er betydelig overeksponert på grunnmaterialet og undereksponert på sveisen. Hva er årsaken til dette og hva kan du gjøre slik at det eksponerte området kan tydes uten å gå veien om to eksponeringer?

Sprestråling/tilbakespredt stråling er med på å forringe bildekvaliteten betydelig og det er nødvendig å ta visse forholdsregler for å holde denne så lav som mulig. Ved radiografering med høy energi, nevn minst to ting du kan benytte/gjøre for å redusere sprestråling/tilbakespredt stråling.

Hvorfor anbefales det i visse standarder at det skal plasseres en blybokstav B på baksiden av filmen?

I et røropplegg med 6" utvendig diameter og 15 mm veggtykkelse skal skjøtene kontrolleres. Utvendig råke er 2 mm. Foreslå metode (teknikk) og egnet utstyr (stråletype). Brennflekk 3x4 mm. Forutsetning: 6” røropplegget er i stål.

IQI (penetrameter) benyttes som et mål for radiografiets kvalitet eller følsomhet (sensitivitet). Hvordan (hvorledes) skal henholdsvis DIN/ISO trådpenetrameteret og ASME-penetrameteret plasseres ved undersøkelse av en buttsveisforbindelse?

Hvilken materialtype bør det være i penetrameter og shims når grunnmaterialet er stål?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *