Oppgaver om: Ultralydprøving

Hva menes med pulsrepetisjonsfrekvens (PRF)?

Hva menes med normalhode?

Forklar hvorfor bruken av ”flerekkometoden” er vanskelig for tykkelsesmåling av plater og rør med kraftig korroderte bakvegger.

På hvilken måte skiller SM metoden seg fra flerekkometoden?

Hva menes med piezo-elektrisk effekt?

Dersom et piezo-elektrisk krystall øker i tykkelse, vil frekvensen øke eller avta?

Hvor bør vi bruke grovkornlydhoder? Forklar kort også hvilke egenskaper ved lydhodet som benyttes.

Hva er hensikten med dempemassen i et lydhode?

Hva er forskjellen på et smalbåndslydhode og et bredbåndslydhode?

I hvilke tilfeller ville du valgt et SM-vinkellydhode?

Forklar hva som menes med dødsone til et lydhode.

Forklar hva som menes med oppløsning. Hvordan kan oppløsningen for et normallydhode sjekkes?

Hvilke egenskaper ved normallydhodet bestemmer oppløsningen

Beskriv hvordan overflatekorreksjon utføres med vinkellydhoder

Hvordan vil du kalibrere følsomheten når et normallydhode skal benyttes til å finne små feil?

Hvordan vil du kalibrere følsomheten når et normallydhode skal benyttes til å finne store lamineringer?

Du skal prøve et rørformet objekt med SM normallydhode. Hvordan skal lydhodet plasseres?

Forklar hvordan du vil bestemme størrelsen av en laminering med halvverdimetoden.

En sveis med V-fuge i en 20 mm plate skal undersøkes med et 60° vinkellydhode. a) Hvordan vil du kalibrere horisontal akse på skjermen. Angi måleområde når det skal benyttes lydveiskalibrering.

Bestem avsøkningsområdet som lydhodet må dekke på overflaten.

Et ekko fra sveisen kommer opp på 50 mm på skjermen. Hvor dypt nede I sveisen ligger feilen?

Ekkoet fra feilen i sveisen er bare halvparten av referansekurvens ekko-høyde. Hvordan angis størrelsen av den påviste feilen?

En sveis med V-fuge i en 50 mm plate skal undersøkes med ultralyd. Hvilke feil kan forekomme i denne sveisen?

Tegn inn ditt valg av lydhoder og plassering av dem for fullgod prøving av denne sveisen.

Bestem avsøkningsområdet for de aktuelle lydhodene.

Hvordan kan sprekker med lokalisering som A, påvises med ultralyd?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *