Oppgaver om: Virvelstrømprøving

Hva menes med virvelstrømmenes "standard inntrengningsdybde"?

Hvilke to materialegenskaper påvirker inntrengningsdybden, og hvordan er avhengigheten?

Nevn en fordel og en ulempe ved bruk av differensialspole?

Hvordan innvirker valg av frekvens på evnen til å skille materialer med forskjellig konduktivitet?

Det skal gjøres en virvelstrømsprøving av sveis i magnetisk stål. Objektet er malt med ikke-ledende maling på inntil 1 mm. Det skal benyttes vanlig ET-utstyr. Hvordan ville du målt beleggtykkelsen? Velg en egnet spole og beskriv fremgangsmåte.

Det skal utføres virvelstrømprøving for å avdekke "tynning" (på motsatt side av probe) som følge av erosjon. Beskriv probetype?

Forklar hva du legger i følgende uttrykk (Konduktivitet) - (% IACS) - (Impedans) - (Impedansplan) - (Permeabilitet)?

Hva slags probe er best å velge dersom du opplever temperaturvariasjoner i objektet under sprekksøkingen?

Hvordan vil du gå fram dersom du skal utføre sprekksøking på en varm overflate (f.eks. ved 80 grader C)?

Hva er en refleksjonssonde (“driver/pick-up sonde”)?

Hva skjer med signalutslaget på skjermen hvis høypassfilteret (HP) endres fra DC til 10Hz?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *