Oppgaver om: Visuell Multiple Choice

Påvising av feil/defekter ved visuell inspeksjon er begrenset til:

For vurdering av feiltyper kreves:

Den viktigste inspeksjonsmetode vi har for tilstandskontroll, er:

Det er mange typer sveisefeil. Den mest farlige (kritiske) av de nedenfor nevnte er:

Porøsitet i overflaten kan skjule feil som:

Følgende materiale er minst utsatt for korrosjon under vanlige offshore betingelser:

Normalt krav til maksimal avsyningsavstand for visuell inspeksjon er:

En sveiselære (a-målslære) kan:

Når du skal utføre inspeksjon på en materialoverflate, stilles det i EN 970 krav til en inspeksjons- eller synsvinkel på:

Standarden EN 970 benyttes til:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *