Oppgaver om: Visuell Testing

Hvor lenge er f.eks. et VT nivå 2 sertifikat gyldig?

Hvilke NDT metoder er best egnet for kontroll av sammenstillingsfeil som fluktavvik/saksing

Hva slags kontroll mener du det er nødvendig å utføre på enkelte visuelle måleutstyr? Nevn eksempler

Du utfører visuell inspeksjon på rørsystemer i rustbestandige materialkvaliteter. Det påvises mye overflateporer. Hvilken tilleggsprøving vil du foreslå? Grunngi svaret

Du skal utføre en visuell inspeksjon av en sveiseforbindelse. Hvilken type hjelpeutstyr vil være relevant under utførelsen ?

I forbindelse med visuell inspeksjon skal vi sjekke at kravene i Sveiseprosedyre spesifikasjonen tilfredsstilles. Hvilke opplysninger kan vi hente ut fra en prosedyrespesifikasjon, som er relevante for en VT - inspektør?

Hvilket hjelpemiddel er enkelt å benytte ved visuell inspeksjon for å få en god relieff/skyggevirkning fra ulike diskontinuiteter?

Du skal fastslå a-målet på en konveks kilsveis. Ved hjelp av skyvelæret måler du den minstebeinlengden (z-målet til 10 mm. Hva er sveisens a-mål?

Ved inspeksjon av en kilsveis fastslås a-målet til å være 15 mm. Hvor store beinlengder har sveisens z-mål?

Nevn hvilke bruksområder man kan benytte et flerbruks måler til?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *